Disclaimer - AKC

Ga naar de inhoud

Disclaimer

Overig
Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de AKC en deze site gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande.
 
 
 • De AKC besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.
 • Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website van de AKC, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
 • De AKC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.
 • De AKC aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
 • Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 • Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de AKC.
 • De AKC geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
 • De AKC spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-) namen, merken, logo's en databanken te respecteren.
 • Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan de AKC, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende.
 • De AKC zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond het desbetreffende content verwijderen.
 • De website van de AKC, evenals de websites naar welke middels de website van de AKC wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd.
 • Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.
Copyright AKC, laatste update 14-07-2022
Terug naar de inhoud