UV Proef

Het doel van deze proef is het leveren van het bewijs dat de hond in staat is om een lichamelijke inspanning van een bepaalde zwaarte te volbrengen, zonder daarbij of daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. We mogen aannemen dat honden die de UV-proef hebben volbracht lichamelijk gezond zijn en de gewenste eigenschappen als doorzettingsvermogen en hardheid bezitten. Met name bij honden die voor de fokkerij gebruikt worden mogen deze belangrijke eigenschappen niet verwaarloosd worden.

Wat houdt de proef in:

De UV-proef bestaat uit een fietstocht van 20 km waarbij de hond rechts naast de fiets loopt in draf. Dit mag niet aan een slipketting; het gebruik van een z.g. springer is toegestaan. De tocht bestaat uit 4 onderdelen: 8 km fietsen, 15 minuten pauze, 7 km fietsen, 20 minuten pauze, 5 km fietsen en 15 minuten pauze, daarna gehoorzaamheidsoefeningen op het veld in de vorm van vrij volgen met de nodige wendingen. Gedurende de tocht wordt de hond beoordeeld op conditie en intacte voetzolen (tempo 12-15 km per uur).

Exameneisen:

Het betreft een landelijke erkende proef (examen) met een landelijk erkend diploma. Om deel te kunnen nemen aan deze proef (examen) mogen de honden niet jonger zijn dan 16 maanden en niet ouder dan 6 jaar. Rashonden moeten in het bezit zijn van een rashondenlogboek, rasloze honden moeten in het bezit zijn van een werkboekje. Zonder een gedegen training vooraf wordt het voor de hond een onmogelijke opgave deze proef te volbrengen.

Zodra er weer een UV Proef staat gepland, kunt u dat hier terugvinden.